Maahanmuuttajat

Vaeltaja tuntee paikkakuntansa maahanmuuttajien kulttuuritaustaa ja osaa arvostaa sitä. Hän tunnistaa omia asenteitaan ja pyrkii tarvittaessa muuttamaan niitä.

Vartio ottaa yhteyttä paikkakuntansa maahanmuuttajayhteisöön ja selvittää millaista toimintaa heillä on. Vartio vierailee heidän tilaisuudessa tai järjestää yhdessä heidän kanssaan molempia kulttuureita yhdistävän tapahtuman.

Taitoalueet

Moninaisuus, Suomalainen kulttuuri, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja hoitaa aktiviteetin tekemiseen käytännön järjestelyitä, kuten yhteydenottoa maahanmuuttajiin. Luotsi voi keskustella etukäteen vaeltajien kanssa maahanmuuttajiin liittyvistä asenteista. Tapahtuman jälkeen luotsin on hyvä kysyä vaeltajilta, mitä he kokemuksestaan oppivat.

Kasvatustavoitteet

Toisten kunnioittaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Vierailukohteessa,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite