Ammattien eettiset säännöt

Vaeltaja ymmärtää eri työtehtäviin liittyviä sääntöjä sekä miksi sellaisia on olemassa. Hän tutustuu niiden samanarvoisuutta lisäävään merkitykseen yhteiskunnan toiminnassa.

Vaeltaja ottaa selvää eri ammattien eettisistä säännöistä, työpaikkojen käyttäytymissäännöistä sekä laadun- ja ympäristövalvonnan toiminnasta. Hän pohtii, mikä on niiden tarkoitus ja miten ne ohjaavat työtoimintaa. Vaeltaja keksii erilaisia työelämän ongelmatilanteita ja pohtii niihin ratkaisuja sääntöjä noudattaen.

Taitoalueet

Arjen taidot, Katsomustaidot, Kestävä kehitys,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on tehdä tarvittavia järjestelyjä aktiviteetin toteutustavasta riippuen. Luotsi auttaa vaeltajia etukäteen valitsemaan itselleen sopivan aktiviteetin toteutustavan. Hän ohjaa vaeltajia tekemään riittävän haastavia kysymyksiä ja johdattelee heitä syvemmälle pohdinnoissa. Kun vaeltaja on aktiviteetin tehnyt, pyytää luotsi vielä vaeltajaa kokoamaan ja esittelemään ajatuksiaan.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite