Viikon menu

Vaeltaja toteuttaa elämässään monipuolisen, kestävän ja taloudellisen ruokavalion periaatteita. Hän noudattaa terveellistä ruokavaliota seuraamalla omaa hyvinvointiaan ja ruokavaliotaan. Vaeltaja muuttaa tarvittaessa ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan.

Vaeltaja tutustuu millainen on terveellinen ja ympäristön hyvinvointia edistävä ruokavalio. Hän pitää noin viikon ajan ruokapäiväkirjaa, johon hän kirjaa mahdollisimman tarkasti kaiken suuhun pistämänsä. Jakson jälkeen vaeltaja tutustuu ravitsemussuosituksiin ja pohtii, miten omat ravitsemustottumukset suhteutuvat niihin. Hän laatii saadun tietämyksen perusteella mahdollisimman monipuolisen ja taloudelliset tekijät huomioivan ruokalistan itselleen viikoksi. Vaeltaja toteuttaa suunnitellun listan ja seuraa sen vaikutuksia omassa hyvinvoinnissaan.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsestä huolehtiminen, Ruuanlaitto,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi auttaa vartiotaan hankkimaan aihetta käsittelevää materiaalia. Vartionjohtaja voi myös esimerkiksi järjestää vartiolle yhteisen kauppareissun, jonka aikana vartio voi yhdessä valita ostoksia. Luotsi voi auttaa vaeltajia löytämään ruokavaliostaan kehittämiskohteita ja hyviä puolia hyvinvointinsa edistämiseksi. Hän voi tukea vaeltajia heidän ottaessaan mahdollisimman hyvin huomioon monipuolisuuden, taloudellisuuden, ekologisuuden ja terveellisyyden ruokalistaa tehdessään.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kotona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite