Kuntotesti

Vaeltaja osaa seurata omaa fyysistä kuntoaan ja parantaa sitä tavoitteidensa mukaan.

Vaeltajat tekevät kuntotestin, joka määrittää heidän fyysisen kuntonsa. Tulosten perusteella vaeltajat laativat itselleen tavoitteita kuntonsa parantamiseksi haluamalleen tasolle esimerkiksi vaativaa vaellusta, kymmenen kilometrin juoksua tai armeijaa varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi vaeltajat suunnittelevat kunto-ohjelman ja seuraavat sen toteutumista.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi etsiä sopivan kuntotestin tai hankkia ohjaajan testin tekemistä varten. Luotsi voi toimia testaajana tai kannustajana testitilanteessa. Luotsi voi myös harjoittelujakson aikana kysellä säännöllisesti vaeltajan kuulumisia hankkeen tiimoilta.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite