Suhteeni ympäristöön

Vaeltaja tunnistaa ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Hän osaa tarkastella oman toimintansa vaikutuksia ja tarpeen tullen muuttaa omaan toimintaansa kestävämpään muotoon.

Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi toimia keskustelun johtajana ja houkutella kaikkia mukaan kertomaan mielipiteitään. Luotsin tehtävänä on haastaa vaeltajia ajattelemaan kriittisesti ja tekemään havaintoja omista toimistaan.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite