Päiväkirja

Vaeltaja osaa pysähtyä pohtimaan ja arvioimaan kokemaansa. Hän dokumentoi elämäänsä.

Vaeltajaa pitää joko yksityistä tai julkista päiväkirjaa itsestään jonkin aikaa. Vaeltaja voi päättää, onko päiväkirjalla joku teema vai kirjoittaako hän yleisesti omasta elämästään. Jakson jälkeen vaeltaja pohtii, mitä päiväkirjan pitäminen on kertonut itsestä, kuten miksi kirjoitti juuri tietyistä asioista ja millaisina ne jälkeenpäin näkyvät, näkyykö päiväkirjassa elämänmyönteisyys, vahva henkinen pääoma ja positiivisen näkökulman käyttö, kuinka hyvin vaeltaja kokee hallitsevansa itseään, omia asenteitaan ja ajatuksiaan.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Viestintä,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi yhdessä vartionsa kanssa keskustella päiväkirjan pitämisestä syntyneistä ajatuksista. Vartionjohtajan tehtävä on tällöin ohjata keskustelua. Luotsi voi olla mukana keskustelemassa päiväkirjan pitämisen synnyttämistä ajatuksista.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite