Ajankäyttöni

Vaeltaja pohtii omaa ajankäyttöään ja miettii mihin hän aikaansa käyttää. Vaeltaja miettii mitä kiireelle voi tehdä ja miten omaa jaksamistaan voi parantaa.

Vaeltajat kiinnittävät huomiota omassa ajankäytössään muun muassa seuraaviin asioihin mihin aikaansa käyttää, kuinka paljon hän niihin aikaansa käyttää, mitkä asiat ovat vaeltajalle tärkeimpiä juuri tällä hetkellä ja näkyvätkö ne ajankäytössä ansaitsemallaan tavalla. Vaeltajat miettivät myös termiä ”aikavaras”, mitä se tarkoittaa ja mikä on sen merkitys kiireen syntymiselle. Vaeltajat pohtivat, mitkä asiat auttavat häntä itseään jaksamaan ja antavat niille aikaansa sekä opettelevat kieltäytymään sellaisista asioista, jotka syövät omaa jaksamista.

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsensä johtamisen taidot, Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja tekee esivalmisteluja etsimällä esimerkiksi ajankäyttöön liittyvää materiaalia. Luotsi keskustelee vaeltajien kanssa ajankäyttöön liittyvistä haasteista ja miten niitä voi helpottaa.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite