Erätaitokurssi tai eräopaskurssi

Vaeltaja oppii uusia erätaitoja. Hän tuntee oman taitotasonsa ja kehittää taitojaan sen mukaisesti.

Vaeltaja osallistuu erätaito- tai eräopaskurssille. Hän valitsee kurssin oman taitotasonsa mukaan ja oppii erätaitoja käytännössä.

Taitoalueet

Retkeily,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kannustaa muita lähtemään kurssille. Luotsi auttaa vaeltajaa löytämään sopivan haastavan kurssin.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite