Partiomenetelmä

Vaeltaja tuntee partiomenetelmän. Hän osaa arvioida sen toteutumista erilaisissa tilanteissa partiossa, ja osaa soveltaa menetelmää käytäntöön.

Vaeltaja tutustuu partiomenetelmään. Hän pohti partiomenetelmän merkitystä niin partiossa kuin sen ulkopuolella. Vaeltaja arvioi partiomenetelmän toteutumista erilaisissa tilanteissa ja oppii hyödyntämään sitä käytännössä.

Taitoalueet

Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja voi kerätä materiaalia menetelmään tutustumista varten. Luotsi voi ohjata vaeltajia pohtimaan partiomenetelmän soveltumista myös partion ulkopuoliseen elämään, sekä sen eri osa-alueiden merkitystä kullekin vaeltajalle. Luotsi voi ohjata vaeltajia näkemään partio-ohjelman osa-alueita erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Kasvatustavoitteet

Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite