Vaellukselle osallistuminen

Seikkailija saa positiivisen vaelluskokemuksen.

Seikkailija osallistuu vähintään kahden yön pituisen vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vaellus voidaan toteuttaa vaeltajien taidoista riippuen joko pienissä vartioissa tai koko joukkueen vaelluksena sammon johdolla.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Organisointitaidot, Partiokulttuuri, Retkeily,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Sampo huolehtii siitä, että seikkailijoilla on riittävä tietämys vaellukseen liittyvistä asioista. Hän huolehtii tiedotuksesta koteihin ja vastaa viime kädessä vaelluksen turvallisuudesta.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

viikonloppu,

Aktiviteetin yläkäsite