Johtaminen eri tilanteissa

Samoaja tietää ja tunnistaa erilaisia tapoja johtaa. Samoaja tietää, että kahta samanlaista johtajaa ei ole ja että paras tapa johtaa vaihtelee tilanteen ja ryhmän mukaan. Hän osaa arvioida omaa johtamistaan sekä käyttää ja perustella käyttämänsä johtamistavan.

Samoaja pohtii ja kokeilee erilaisia tapoja johtaa eri tilanteissa (esimerkiksi uuden asian opettelu, hätätilanne, ryhmän rutiini jne.). Samoaja pohtii johtamiskokemustaan keskustelemalla aikuisen ja muiden johtajien kanssa. Hän oppii arvioimaan omaa tapaansa johtaa. Samoaja harjoittelee muuttamaan johtamistapaansa tilanteen mukaan. 

Taitoalueet

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite