Ryhmän kokouksen suunnittelu

Samoaja osaa suunnitella ryhmän kokouksen. Hän tietää toimivan kokouksen vaiheet ja osaa käyttää partiomenetelmää ryhmän kokouksen suunnittelussa. Hän ymmärtää miksi on tärkeää suunnitella etukäteen toimintaa ja miten kokouksiin valmistaudutaan. Samoaja tietää, että ryhmän kokoontuminen ei aina mene suunnitelmien mukaan ja osaa varautua muutoksiin varaohjelmalla.

Samoaja suunnittelee yhden toimintasuunnitelmasta poimitun kokouksen johtamalleen ryhmälle ja vetää sen. Hän miettii mitä, miksi ja miten opetellaan sekä listaa illan aikana tarvittavat materiaalit. Samoaja hyödyntää partiomenetelmää kokouksen ohjelman suunnittelussa. Hän huomioi kokouksen eri vaiheet ja aikatauluttaa illan kulun. Samoaja harjoittelee varautumaan yllättäviin tilanteisiin johtamassaan kokoontumisessa lisäämällä suunnitelmaansa varaohjelmaa ja miettimällä, mistä ohjelmaa voi tarvittaessa lyhentää. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma ja toimintasuunnitelman tekeminen aktiviteetit. 

Taitoalueet

Organisointitaidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

1,5 h,

Aktiviteetin yläkäsite