Toimintasuunnitelman tekeminen

Samoaja osaa suunnitella monipuolisen toimintakauden ikäkauden ohjelman pohjalta. Samoaja ymmärtää miksi toimintasuunnitelma tehdään ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Hän osaa ottaa ryhmänsä mukaan toimintasuunnitelman tekemiseen.

Samoaja tutustuu johtamansa ikäkauden ohjelmaan yksityiskohtaisesti. Hän tekee yhdessä ryhmänsä kanssa johtamalleen ryhmälle toimintasuunnitelman puoleksi vuodeksi huomioiden ikäkauden ohjelman sekä eri tapahtumat. Johtamisharjoittelua tukeva aikuinen auttaa toimintasuunnitelman tekemisessä. Hän pohtii yhdessä muiden samoajien ja aikuisen kanssa, miksi toimintasuunnitelma tehdään sekä saa käytännön työkaluja toimintasuunnitelman tekemiseen. 

Luontevinta on harjoitella toimintasuunnitelman tekemistä samoajan johtaman ryhmän toimintakauden alussa aidossa tilanteessa. Koulutusviikonlopussa on hyvä käydä läpi yleisiä periaatteita toimintasuunnitelman tekemisestä ja tekemisen tärkeydestä. 

Ennen tätä aktiviteettia tulisi olla käytynä läpi partiomenetelmä ja -ihanteet –aktiviteetti sekä partio-ohjelma –aktiviteetti. 

Taitoalueet

Organisointitaidot, Partiokulttuuri, Yhdistystoiminta,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on järjestää koulutus.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

2 h,

Aktiviteetin yläkäsite