Minä partiokasvattajana

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin toimia kasvattajana partiossa ja löytää oman tapansa olla kasvattaja partiossa. Vaeltaja tuntee partion kasvatustavoitteet.

Vaeltaja pohtii omaa tapaansa olla ja toimia kasvatustilanteissa partiossa. Hän pohtii omia arvojaan kasvattajana ja vertaa niitä partion arvoihin. Hän tunnistaa omia toimintatapojaan kasvattajana ja tutustuu partion kasvatustavoitteisiin.

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Jos aktiviteetti tehdään yhdessä, vartionjohtaja voi huolehtia käytännön järjestelyistä. Luotsi voi ohjata vaeltajia pohdinnassa. Hän voi esimerkiksi auttaa löytämään partiossa tärkeitä asioita, joita vaeltajat haluavat välittää eteenpäin. Jos tärkeä asia on esimerkiksi taito sytyttää nuotio, luotsi auttaa löytämään suuremman kokonaisuuden, johon asia liittyy.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite