Normit nurin

Vaeltaja tunnistaa ja tunnustaa omia asenteitaan ja stereotypioitaan. Hän kyseenlaistaa ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Vaeltaja ottaa selvää, mitä normikriittisyys tarkoittaa. Hän ottaa selvää omista ennakkoluuloistaan ja pyrkii murtamaan niitä. Vaeltaja tutustuu normikriittisyyteen liittyvään käsitteistöön.

Taitoalueet

Rohkeus, Vaikuttaminen, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on tutustuttaa vaeltajat normikriittisyyteen liittyvään sanastoon. Esimerkiksi sana suvaitsevaisuus ei ole neutraali termi, vaan siihen liittyy aina tietty valtasuhde. Apuna voi käyttää esimerkiksi Älä oleta - Normit nurin -materiaalia. Luotsin tehtävänä on auttaa vartiota tarvittaessa aktiviteetin toteutuksessa. Luotsi voi nostaa keskusteluissa esille kärjistyksiä ja johdattaa siten keskustelua eteenpäin. Luotsi auttaa vaeltajia muokkaamaan asenteitaan tietoa lisäämällä ja osoittamalla vaeltajan kielenkäytössä tai käytöksessä havaitsemiaan asenteita.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite