Sukupuolinormit

Vaeltaja osaa havaita ja kyseenalaistaa sukupuoliin liittyviä normeja ja stereotyyppisiä käsityksiä.

Vaeltaja pohtii sukupuolinormeja ja -stereotypioita, niiden syntyä ja todenperäisyyttä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Moninaisuus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja tietää mitä tarkoitetaan normeilla ja normikriittisyydellä. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja tuntee olonsa turvalliseksi aktiviteettia tehtäessä. Luotsi auttaa vaeltajia löytämään normeja. Jos vaeltajat nostavat lippukunnassa olevia normeja esiin, luotsi huolehtii siitä, että vaeltajat tulevat asianmukaisesti kuulluiksi.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite