Moninaisuus yhteiskunnassa

Vaeltaja tunnistaa yhteiskunnassa vallitsevia asenteita ja normeja. Hän puuttuu epäkohtiin vaikka se ei olisi oman välittömän edun mukaista. Vaeltaja edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Vaeltaja havainnoi asenteita lähiympäristössä, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa esimerkiksi median avulla. Hän pohtii normien taustalla olevia arvoja ja asenteita. Vaeltaja tekee näkyväksi yhdenvertaisuutta estäviä toimintamalleja yhteiskunnassa. Hän edistää yhdenvertaisuutta omalla toiminnallaan.

Taitoalueet

Arjen taidot, Moninaisuus, Rohkeus, Suomalainen kulttuuri, Vaikuttaminen, Viestintä,

Johtamistaito

Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja huolehtii siitä, että jokaisella vartion jäsenellä on ymmärrys siitä, mitä aktiviteetissa tarvittavat käsitteet tarkoittavat, esimerkiksi normit ja normikriittisyys. Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu käsitteisiin ensi itse ja kouluttaa ne muulle vartiolle. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja saa tuoda julki oman mielipiteensä ja näkemyksensä. Vartioon voi kuulua jäseniä hyvin erilaisilla asenteilla ja ennakkoluuloilla. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen vaeltaja kokee mielipiteidensä esittämisen turvalliseksi.

Kasvatustavoitteet

Toisten kunnioittaminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite