Moninaisuus partiossa

Vaeltaja edistää partion avoimuutta. Vaeltaja tunnistaa omassa lippukunnassa vallitsevia asenteita ja esteitä kaikkien mukaan tulolle. Hän toimii aktiivisesti esteiden poistamiseksi. Vaeltaja tietää mitä eroa on integroinnilla ja mukaanotolla.

Vaeltaja tarkastelee lippukunnan toimintaa kriittisesti. Hän pyrkii löytämään niitä asioita, jotka ovat esteenä erilaisten ihmisten partion harrastamiselle omassa lippukunnassa. Esteet voivat olla esimerkiksi asenteissa tai tiloissa. Vaeltaja kehittää tapoja, joilla esteet poistuvat.

Taitoalueet

Moninaisuus, Partiokulttuuri, Vaikuttaminen,

Johtamistaito

Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii käytännön järjestelyistä esimerkiksi ottamalla yhteyttä tarvittaviin tahoihin, hankkimalla sovittuja lisätietoja tai kutsumalla asiantuntijoita mukana vartion kokouksiin. Luotsi auttaa vaeltajia tunnistamaan lippukunnassa vallitsevia asenteita ja esteitä. Hän auttaa vaeltajia keskustelemaan koko johtajiston kanssa muutoksen tärkeydestä. Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että vaeltajien ehdotukset otetaan lippukunnassa aidosti huomioon.

Kasvatustavoitteet

Järjestäytyneen yhteispelin hallitseminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen, Toisten kunnioittaminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite