Talkoot

Vaeltaja osaa järjestää talkoot. Hän ymmärtää yhteisten asioiden hoitamisen ja yhteistyön merkityksen osana yhteiskunnan toimintaa.

Vartio järjestää talkoot, joissa se on mukana myös itse. Vartio valitsee talkookohteen sekä suunnittelee mainostuksen, käytännön toteutuksen ja kiitokset. Tarvittaessa vartio perehtyy talkoisiin liittyviin lupa- ja vakuutuskäytäntöihin.

Taitoalueet

Arjen taidot, Organisointitaidot, Palvelu, Vaikuttaminen, Viestintä,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartiojohtaja etsii mahdollisia talkookohteita vartion suunnittelukokoukseen. Hän johtaa keskustelua ja ohjaa suunnittelua. Vartionjohtaja ottaa pohdintaan mukaan kysymykset siitä, miten talkoisiin saadaan väkeä paikalle ja kuinka väki saadaan innostumaan talkootyöstä. Kannattaa myös miettiä, miten talkooväkeä kiitetään. Suunnittelussa on hyvä myös pohtia, miten talkoisiin saadaan mukaan muita osallistujia partiolaisten lisäksi. Luotsi auttaa sopivan talkookohteen löytämisessä ja talkoiden suunnittelussa. Luotsi johdattaa vaeltajat keskustelemaan ennen ja jälkeen tapahtuman. Keskustelua voi käydä esimerkiksi talkootyön positiivista ja negatiivisista puolista sekä siitä, mitä seuraa, jos osa väestä jättää tulematta esimerkiksi taloyhtiön talkoisiin.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona, Vierailukohteessa,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite