Vakavan onnettomuuden käsittely

Vaeltaja selvittää keinoja, joilla vakavia tapahtumia voi käsitellä.

Vaeltajat pohtivat millaisilla keinoilla kuolemaan tai muuta vakavaa tilannetta voi käsitellä. He selvittävät millaisia eri vaiheita vakavien tapahtumien käsittelyyn liittyy ja mitä eri vaiheissa tapahtuu. Vaeltajat voivat tutustua aiheeseen kirjallisen materiaalin tai omien kokemustensa pohjalta.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Katsomustaidot, Kaveritaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi etsiä vartiolleen aktiviteetin tekemistä tukevaa materiaalia. Luotsi keskustelee vaeltajien kanssa kuolemasta ja vakavista onnettomuuksista.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite