Suunnittelen laumani kanssa retkelle hyvät eväät

Sudenpentu osaa suunnitella retken ruokalistan ottaen huomioon lautasmallin, yleisimpiä erityisruokavalioita ja ruoka-aineiden säilyvyyden retkiolosuhteissa. Sudenpentu harjoittelemaa tekemään päätöksiä yhdessä muiden kanssa.

Sudenpentu laatii yhdessä muiden kanssa retken ruokalistan. Hän tutustuu yleisimpiin erityisruokavalioihin ja tietää millaista ruokaa retkellä kannattaa syödä. Sudenpentu tutustuu lautasmalliin.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Retkeily, Ruuanlaitto,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akelan tehtävänä on antaa sudenpennuille tietoa erityisruokavalioista ja ruokien säilyvyydestä. Jos ryhmässä on joku erityisruokavaliota noudattava, voi akela käyttää häntä positiivisessa mielessä esimerkkinä. Akelan on kuitenkin syytä varmistua, ettei lapsi koe tätä leimaamisena. Akela huolehtii siitä, että jokaisen pennun mielipide tulee kuulluksi ja lopputuloksena syntyy toteuttamiskelpoinen suunnitelma.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite