Tutustun jonkin näytelmän käsikirjoitukseen ja teen sellaisen laumani kanssa

Sudenpentu tutustuu näytelmän käsikirjoituksen esitystapaan, käyttää luovuuttaan ja valmistaa sellaisen itse.

Lauma tutustuu erilaisten näytelmien käsikirjoituksiin ja perehtyy käsikirjoituksen käyttöön. Mitä repliikkiviivat tarkoittavat, milloin on kenenkin vuoro puhua? Lauma tietää, mitä tarkoittaa kohtaus ja näytelmän juonirakenne (alku, keskikohta, loppu). Lauma laatii oman käsikirjoituksen, jossa jokaisella lauman jäsenellä on jokin rooli. Askel kannattaa yhdistää toisiin Esiintyjä-jäljen aktiviteetteihin.

Taitoalueet

Luovuus, Rohkeus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Organisointitaidot, Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akela hankkii lapsille tarkoitettuja näytelmäkäsikirjoituksia malliksi. Hän ohjaa sudenpentuja omien pikkunäytelmien tekemisessä.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kololla,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite