Teen mainoksen

Sudenpentu osaa suhtautua kriittisesti mainontaan.

Sudenpentu harjoittelee tuntemaan ja tunnistamaan kaupallisen vaikutuksen keinoja ja omaa rooliaan kuluttajana. Hän harjoittelee mainoksen tekemistä.

Taitoalueet

Arjen taidot, Luovuus, Medialuku, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Visiointitaidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akela johtaa keskustelu mainonnasta ja auttaa lapsia nostamaan esille mainonnassa käytettyjä tehokeinoja.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kololla,

Kesto

1 h,

Aktiviteetin yläkäsite