Keskustelen laumassani kiusaamisesta ja keksin keinoja sen lopettamiseksi

Sudenpentu huomaa, mikä on kiusaamista, ja tietää, että se on väärin. Sudenpentu osaa keinoja, joiden avulla voi auttaa kiusattavaa. Sudenpentu huomaa surun ja osaa lohduttaa.

Sudenpentu tutustuu fiktiiviseen tarinaan kiusaamisesta, ja oppii sen kautta tunnistamaan kiusaamisen muotoja. Sudenpentu pohtii yhdessä muun ryhmän kanssa, onko kiusaaminen oikein ja miten kiusattua voisi auttaa/puolustaa. Sudenpentu pääsee eläytymään auttajan rooliin näytelmän keinoin.

Taitoalueet

Kaveritaidot, Rohkeus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Akelan tehtävä on valmistella pieni kiusaamisnäytelmä muutaman sudenpennun kanssa. Niin halutessaan akelat voivat myös itse esittää näytelmän. Akelan tehtävänä on johdattaa sudenpennut keskustelemaan kiusaamisesta ja auttaa heitä oppimaan, mikä kaikki on kiusaamista. Akela rohkaisee sudenpentuja tuomitsemaan kiusaamisen ja puolustamaan kiusattua. Akela kuuntelee ja rohkaisee, jos joku sudenpentu uskaltautuu kertomaan omia kokemuksiaan kiusaamisesta.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite