Käyn laumani kanssa yhdessä kisakokemuksia läpi

Sudenpentu osaa kertoa partiokokemuksestaan. Hän pohtii, mitä on oppinut ja mitä pitää vielä harjoitella.

Sudenpennut kertovat oman kokemuksensa kisoista akelalle ja niille sudenpennuille, jotka eivät mukaan kisaan päässet. Sudenpennut pohtivat, missä he onnistuivat kisoissa ja mitä asioita pitää vielä harjoitella. Samalla on hyvä pohtia, milloin on seuraavat kisat ja onko jotain asioita, mitä niissä tehdään toisella tapaa (esimerkiksi otetaan mukaan saha tai paremmat eväät).

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Retkeily, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Akelan tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen pääsee kertomaan oman mielipiteensä ja kokemuksensa. Akela huolehtii myös siitä, että jokaisen osallistumisen ja yhteistyön merkitystä korostetaan ja mahdollisiin epäonnistumisiin puututaan rakentavasti, ei syyttävästi.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Ulkona,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite