Suhde ympäristöön: Ympäristötoimittaja

Tarpoja ottaa selvää erilaisista ympäristöongelmista ja löytää vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin.

Tarpojat valitsevat itseään kiinnostavan ympäristöön liittyvän ongelman tai epäkohdan. Ongelma voi esiintyä paikallistasolla tai olla globaalimpi. Ympäristötoimittajana tarpojat ottavat selvää ongelmista ja pyrkivät löytämään niihin vastauksia. Tavoitteena on että tarpojat kirjoittavat valitsemastaan ongelmasta jutun johonkin mediaan. Tarkoituksena on, että tarpojat voivat jutun kautta jakaa löytämäänsä tietoa ja olla herättämässä mielipiteitä ja ajatuksia.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Vaikuttaminen, Viestintä,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vartiota pohtimaan ympäristöongelman yhteydessä kestävyyttä myös laajemmin sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Esimerkiksi ympäristöön liittyvissä konflikteissa on tarpeen tarkastella konflikti eri osapuolten näkökulmista ja ymmärtää niitä. Luotsi myös auttaa etsimään tietoa konfliktien taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Kasvatustavoitteet

Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kololla,

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite

suoritus