Suhde ympäristöön: Retkeilyalueet

Tarpoja kokee metsien suojelun myönteisenä asiana. Tarpoja tutustuu suomalaisen metsän luonteenomaisiin piirteisiin. Tarpoja tiedostaa, että metsien eläinten on hyvä olla mahdollisimman rauhassa.

Vartio selvittää, mitä retkialueita kotiseudulta löytyy. Tarpojavartio samoilee metsässä ja tunnistaa erilaisia metsätyyppejä. Tarpoja tutustuu Suomen kansallis- ja luonnonpuistoihin sekä tuntee niiden säännöt ja merkityksen. Tarpoja tutustuu kansallis- tai luonnonpuistoon tai luonnonsuojelualueeseen, joka sijaitsee kaukana kotipaikkakunnasta. Tarkoituksena on tutustua erityisesti puiston tai alueen luontoon ja erikoisuuksiin sekä merkitykseen suojelualueena.

Taitoalueet

Kestävä kehitys, Luonto, Suomalainen kulttuuri,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee vartiolle sopivan toteutustavan ja ottaa etukäteen selvää metsiensuojeluun liittyvistä asioista. Luotsin tehtävä: Luotsi ohjaa vartiota käyttämään esimerkiksi Retkipaikka.fi-sivustoa, Luontoon.fi-sivustoa tai tutkimaan lähialueen karttoja ja löytämään niiden avulla uuden retkikohteen lähiseudulta tai kansallispuistosta. Uusia retkikohteita voi kysyä myös esimerkiksi paikallisilta retkeily-, metsästys- tai lintuyhdistyksiltä. Luotsin tehtävänä on retken suunnittelu- ja toteutusvaiheessa ohjata tarpojia löytämään mahdollisimman monta erilaista metsätyyppiä. Luotsin on hyvä perehtyä metsätyyppien moninaisuuteen ja lajistoihin etukäteen. Asiasta löytyy useita nettisivuja, esimerkiksi Helsingin yliopiston Virtuaalimetsä. Metsähallituksen Luontoon.fi-sivusto kirjaa luonnossa liikkumisen ohjeita. Luotsi perehtyy etukäteen esimerkiksi lintujen pesimiseen liittyviin ohjeistuksiin ja ohjaa myös tarpojat pohtimaan niitä.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Vastuu elinympäristöstä,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä,

Kesto

viikonloppu,

Aktiviteetin yläkäsite