Suhde yhteiskuntaan: Jokamiehenoikeudet

Tarpoja syventää tietämystään jokamiehenoikeuksista. Tarpoja osaa myös kertoa jokamiehenoikeuksista muille.

Tarpojavartio kertaa jokamiehenoikeudet ja harjoittelee kertomaan niistä muille.

Taitoalueet

Arjen taidot, Luonto, Viestintä,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja kertaa ensin itse jokamiehenoikeudet ja sen jälkeen valitsee vartiolle sopivan tavan käydä niitä läpi. Jokamiehenoikeudet löytyvät osoitteesta http://www.jokamiehenoikeudet.fi, josta löytyy myös testi oman tietämyksen määrittelyyn. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa vartionjohtajaa löytämään vartiolle sopivan tavan opetella tai kerrata jokamiehenoikeuksia. Ennen kuin tarpojat kouluttavat jokamiehenoikeuksia muille, ohjaa hän heidät pohtimaan jokamiehenoikeuksia omassa elämässään. Miten esimerkiksi ryhmän retket ovat sujuneet jokamiehenoikeuksien kannalta? Entäpä tarpojien koulumatkat tai vapaa-ajan menot? Jos tarpojat eivät noudata jokamiehenoikeuksia itse, mitä muutoksia heidän olisi syytä tehdä?

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite