Pesti haltuun

Samoaja tietää mikä on pesti ja tulee pestatuksi tehtävään. Hän huolehtii sovitusta tehtävästä.

Samoaja pestataan sovittuun tehtävään esimerkiksi retken vetäjäksi, kolovastaavaksi, rastipäälliköksi tai leirin ohjelmapisteen järjestäjäksi. Samoaja opettelee huolehtimaan sovitusta tehtävästä. Samoaja sopii pestaajan kanssa, mitä tehtävä pitää sisällään sekä sopii tapahtuman tavoitteista ja siitä, mistä samoaja saa tarvittaessa apua. Pestinkeskustelun yhteydessä sovitaan myös milloin projekti päättyy sekä ajankohta päätöspestikeskustelulle, jossa samoaja saa palautetta järjestämästään tapahtumasta. 

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Partiokulttuuri,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Luotsi toimii samoajan pestaajana tai huolehtii jonkun muun henkilön vastaamaan samoajan pestauksesta. Luotsi huolehtii, että tehtävä on samoajalle sopivan kokoinen. Luotsi huolehtii siitä, että samoaja saa palautteen pestistään.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Yksin,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite