Ala- ja osakulttuurit

Vaeltaja tiedostaa ala- ja osakulttuurikentän moninaisuuden. Hän vertaa omia henkilökohtaisia arvojaan, partion arvoja sekä eri ala- ja osakulttuurien arvoja toisiinsa. Vaeltaja pohtii, miten hänen omat arvonsa ovat muuttuneet ajan myötä.

Vaeltaja selvittää millaisia ala- ja osakulttuureita on olemassa tänä päivänä ja ovatko ne muuttuneet viime vuosien aikana jotenkin. Hän miettii miten eri ala- ja osakulttuurit ovat näyttäytyneet ja näyttäytyvät omassa ystäväpiirissä. Vaeltaja vertaa, miten näistä kulttuureista tulleet arvot näkyvät omassa elämässään ja vertaa niitä partion arvoihin.

Taitoalueet

Arjen taidot, Katsomustaidot, Suomalainen kulttuuri,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja voi hankkia aktiviteettia tukevaa materiaalia. Vartionjohtaja miettii etukäteen keskustelua johdattelevia kysymyksiä ja toimii keskustelun vetäjänä. Luotsi voi keskustella vaeltajien kanssa partion arvoista ja ala- ja osakulttuureista. Luotsi voi verrata omana aikaan näkyneitä kulttuurien piirteitä vaeltajien kanssa. Mikäli luotsilla ja vaeltajilla on pidempää yhteistä partiohistoriaa, voi luotsi myös kertoa vaeltajille miten eri ala- ja osakulttuurien vaikutus vaeltajiin on näyttäytynyt luotsille.

Kasvatustavoitteet

Maailmankatsomus, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite