Palautteen voima

Vaeltaja ymmärtää palautteen merkityksen toimintaa kehittävänä tekijänä. Hän osaa antaa kehittävää ja voimistavaa palautetta vastaanottajalle merkittävällä tavalla. Lisäksi hän ymmärtää palautteen merkityksen johtamisessa ja itsensä kehittämisessä.

Vaeltaja tutustuu erilaisiin tapoihin ja malleihin antaa palautetta. Hän valitsee niistä parhaiten vaeltajavartiolle/ muulle ryhmälle soveltuvan mallin. Vaeltaja tutustuu myös henkilökohtaisten puolustusmekanismien toimintaan ja pohtii miten ne vaikuttavat palautteen vastaanottamiseen. Vaeltaja antaa ja vastaanottaa palautetta ryhmässä. Hän pohtii, millaista palautetta sai ja miten voi kehittää itseään ja omaa toimintaa sen avulla.

Taitoalueet

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja hankkii paikalle mahdollisesti tarvittavat materiaalit (esimerkiksi kyniä ja paperia). Tarvittaessa vartionjohtaja tutustuu etukäteen erilaisiin palautteenantotekniikoihin ja valmistautuu esittelemään niitä muille. Luotsi käy läpi vaeltajan kanssa hänen saamaansa palautetta ja tukee vaeltajan pohdintoja palautteesta. Luotsi auttaa vaeltajaa tunnistamaan palautteen saamisen herättämiä tunteita. Luotsi voi lisäksi kertoa vaeltajille erilaisista palautteen keräämisen ja antamisen malleista.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite