Kriisijohtaminen ja turvallisuussuunnitelma

Vaeltaja hallitsee yksinkertaisen turvallisuussuunnitelman laatimisen ja osaa toimia johtajana kriisitilanteessa, kuten onnettomuus- tai katoamistilanteessa.

Vaeltaja tutustuu SP:n turvallisuusohjeisiin, kriisijohtamisen teoriaan sekä ihmisten erilaisiin tapoihin reagoida kriisitilanteisiin ja pohtii omaa suhtautumistaan kriisitilanteisiin. Vaeltaja tekee turvallisuussuunnitelman johonkin partiotapahtumaan tai esimerkiksi lippukunnan kämpälle. Hän myös arvioi sen toimivuutta ja vaikutusta käytännön toimintaan. Suunnitelma pyritään ottamaan käyttöön.

Taitoalueet

Turvallisuus, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Organisointitaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja pitää huolen siitä, että turvallisuussuunnitelma tehdään. Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii turvallisuussuunnitelman käyttöönotosta. Luotsi pohtii yhdessä vaeltajien kanssa, mitä turvallisuussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon ja keskustelee kriisijohtamisesta. Aikuinen, jolla on (ammatillista) kokemusta aihepiiristä, voi käydä suunnitelman läpi ja antaa siitä palautetta.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite