Pesti partiossa

Vaeltaja tietää, mikä on pesti, ja mitä tarkoittaa pestaaminen. Hän on saanut kokemuksen pestaamisesta ja pestissä toimimisesta aikuisen tukemana. Vaeltaja päivittää osaamistaan pestiä vastaavaksi.

Vaeltaja valitsee itselleen sopivan pestin ja ottaa pestin vastaan. Hän käy pestikeskustelun pestin alussa ja saa pestin aikana tukea aikuiselta. Pestin päätteeksi hän käy loppukeskustelun ja tarvittaessa perehdyttää seuraajansa. Vaeltaja suorittaa Turvallisesti yhdessä -koulutuksen, jos hän ei ole sitä vielä tehnyt. Tarvittaessa vaeltaja osallistuu pestinmukaiseen koulutukseen, esimerkiksi ikäkausijohtajan koulutukseen.

Taitoalueet

Partiokulttuuri, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtaja kannustaa vartiolaisia pestin etsimisessä ja pestin aikana. Luotsi auttaa sopivan pestin ja pestissä tukevan aikuisen löytämisessä. Luotsi voi toimia tukevana aikuisena myös itse. Luotsi kannustaa vaeltajaa etsimään sekä haastavia pestejä että sellaisia, jossa tämä voi käyttää omia vahvuuksiaan.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

pitkäkestoinen,

Aktiviteetin yläkäsite