Luontomatkailu ja luonnontuotteet

Vaeltaja tutustuu luontomatkailuun Suomessa. Hän tuntee metsien erilaiset käyttömuodot sekä luontomatkailun ja virkistyksen osana taloudellista toimeliaisuutta. Hän tutustuu luonnon ja metsien kestävään käyttöön, sekä partiossa hankitun luonto- ja retkeilyosaamisen tuotteistamiseen.

Metsäala ei ole pelkkää puuta ja paperia. Vaeltaja selvittää mikä on luontomatkailun- sekä luonnontuotteiden merkitys Suomen taloudelle. Hän tutustuu luontomatkailuun Suomessa, metsien erilaisiin käyttömuotoihin sekä luonnon ja metsien kestävään käyttöön. Aktiviteetin toteutettuaan vaeltaja osaa myös kertoa ulkomaisille ystävilleen Suomen luonnosta ja sieltä saatavasta hyvinvoinnista sekä matkailusta.

Taitoalueet

Luonto, Retkeily, Talous, Viestintä,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Jos vartio tekee aktiviteetin yhdessä, vartionjohtaja huolehtii vierailujen ja tapaamisten käytännön järjestelyistä. Luotsi tukee tiedon etsinnässä ja sparraa vaeltajaa. Luotsi esittää vaeltajalle kriittiseen ajatteluun pakottavia kysymyksiä.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, Yhteisöön kuuluminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä, Ulkona,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite