Teen aikataulun 3

Tarpoja oppii pitkäjännitteistä suunnitelmallisuutta.

Vartio suunnittelee yhdessä vartionjohtajan kanssa majakan aikataulun ja siinä etukäteen huomioitavat asiat sekä jakaa vastuutehtävät keskenään. Lisäksi vartio suunnittelee tarpon aikataulun yhdessä vartionjohtajan kanssa ja sijoittaa siihen jokaisen majakan valloittamiseen, kädentaitojen opettamiseen ja oman vartion toimintaan liittyvät vastuutehtävät.

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Luotsin tehtävänä on sopia Opetan kädentaidon -johtamisharjoittelun aikataulusta niiden johtajien kanssa, joiden vartiossa harjoittelu tehdään. Lisäksi luotsi on tarvittaessa apuna muussa suunnittelussa.

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite