T3: Turvallinen toiminta lippukunnassa

T3: Turvallinen toiminta lippukunnassa

Osaamisalue: Turvallisuus

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Osaa johtaa toimintaa lippukunnassa Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeiden
mukaisesti. Osaa toimia onnettomuustilanteessa ja antaa hätäensiapua. Osaa tehdä
turvallisuussuunnitelman lippukunnan tapahtumaan. Osaa toimia
ympäristövastuullisesti leirillä ja retkellä. Ymmärtää vastuunsa lasten ja nuorten
henkisestä turvallisuudesta partiossa. Suorittaa Turvallisesti yhdessä –
verkkokurssin.

Sisältö

Yleinen turvallisuus:

 • Koulutettava tutustuu Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin sekä
  Suomen Partiolaisten kriisitiedotusohjeeseen ja/tai oman piirin vastaavaan
  ohjeistukseen.
 • Koulutettava suorittaa Suomen Punaisen Ristin EA 1-kurssin tai hankkii
  vastaavan osaamisen, joka todennetaan liitteen mukaisesti (EA-ohjeistus).
 • Koulutettava tekee turvallisuussuunnitelman omaan johtamistehtäväänsä.
 • Opetellaan ennakoimaan toiminnan (esim. viikkotoiminnan, leirin,
  purjehduksen tai retken) riskitekijöitä.

Retkiturvallisuus:

 • Opetellaan maastoretken ja leirin perustaitoihin liittyvät
  turvallisuustekijät (hygienia, majoite, ruuanlaitto, suunnistus, tulenteko,
  varusteet, yöpyminen).
 • Perehdytään siihen, miten partiotoiminta kuluttaa ympäristöä, ja miten
  siihen voidaan vaikuttaa.
 • Kerrataan jokamiehenoikeudet ja velvollisuudet.
 • Yövytään koulutuksen aikana vähintään yksi yö maastossa.

Henkinen turvallisuus:

 • Perehdytään partiojohtajan vastuuseen lasten ja nuorten henkisestä
  turvallisuudesta Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla.
 • Tutustutaan Suomen Partiolaisten tai oman piirin päihdestrategiaan ja sen
  merkitykseen turvallisuudelle.
 • Perehdytään internetin ja sosiaalisen median riskeihin ja siihen, miten
  niitä voi minimoida.

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite