T2: Turvallisesti ryhmässä

T2: Turvallisesti ryhmässä

Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampo -koulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa toimia turvallisesti ryhmänsä kanssa ja ennakoida mahdollisia
riskejä. Tietää voimassa olevat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet.
Osaa toimia pienissä tapaturmatilanteissa. Suorittaa Turvallisesti yhdessä
-verkkokurssin.

Sisältö

 • Ikäkausille tyypillisten riskien tunnistaminen ja niihin voi
  varautuminen
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet erityisesti sudenpentujen
  ja seikkailijoiden kannalta
 • Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa
  (ks. kriisiviestintä turvallisuusohjeesta).
 • Henkinen turvallisuus, kiusaaminen ja lastensuojelu Turvallisesti
  yhdessä -ohjeen avulla

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä
 • Opetuskeskustelu

Lähiopetuksen kesto 2 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite