T2 Turvallisesti ryhmässä

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Ikäkausille tyypillisten riskien tunnistaminen  ja niihin varautuminen

 

Sudenpentu- ja seikkailijatoimintaan liittyvät riskit    
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet (erityisesti sudenpentujen ja seikkailijoiden kannalta)

 

SP:n turvallisuusohjeiden sisältö

Partiovakuutus

Meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet (meripartiolaisille ydinainesta)  
Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa

 

(ks. kriisiviestintä turvallisuusohjeesta).

Tapaturmiin varautuminen ja EA valmiuden suunnittelu

 

Avun hälyttäminen

 

Viestintä eri tasoisissa tapaturmissa

 

EA 1-kurssi (käydään halutessa erillisenä koulutuksena)  
Henkinen turvallisuus, kiusaaminen ja lastensuojelu

 

(Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla)

 

Turvallisesti yhdessä verkkokurssi  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite