Nimeltä kutsuttu

Tarpoja tuntee omaa historiaansa.

Johtaja antaa edellisellä kerralla kullekin tarpojalle tehtäväksi selvittää oman nimensä taustaa. Onko nimi vanhempien keksimä vai onko se annettu jonkun mukaan? Koloillassa kukin vuorollaan kertoo oman nimensä taustan. Tämän jälkeen tarpojat selvittävät netin avulla mitä oma nimi tarkoittaa ja montako samannimistä henkilöä on Suomessa. Kenellä ryhmästä on yleisin nimi, kenen nimi puolestaan on johdannainen historiallisen henkilön nimestä? Tiedonetsinnän ja keskustelun päätteeksi johtaja voi lukea tai luetuttaa Raamatusta Jesajan kirjan kohdan 43:1. Samassa yhteydessä kukin tarpoja voi muistella mitä on kuullut omasta kasteestaan tai nimenantotilaisuudestaan. Johtaja voi myös kertoa, mitä niissä tapahtuu ja miksi (papin käyttämät sanat ja papin liikkeet, lapsen liittäminen väestörekisteriin ja niin edelleen).

Taitoalueet

Katsomustaidot,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Johtaja auttaa tiedonetsinnässä ja valmistautuu kertomaan kasteesta ja nimiäisistä. Tärkeää on, että johtaja kertoo erilaisista tavoista saada nimi, jotta tarpoja ymmärtää, ettei kumpikaan tavoista (nimiäiset tai ristiäiset) ole toista parempi tai huonompi.

Kasvatustavoitteet

Itsetuntemus, Maailmankatsomus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

30 min,

Aktiviteetin yläkäsite