Suhde itseen: Liikunta

Tarpoja oppii, että liikkumalla saa hyvää oloa itselle. Tarpoja ymmärtää säännöllisen liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnilleen. Tarpoja osaa hyödyntää luontoa omassa liikunnassaan.

Tarpojat kokeilevat erilaisia tapoja liikkua luonnossa esimerkiksi kävellen, juosten hiihtäen tai meloen.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Luonto, Retkeily,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja ottaa ennalta selvää millaisia liikuntatottumuksia tarpojavartion jäsenillä on ja suunnittelee toteutettavan aktiviteetin luotsin kanssa. Vartionjohtaja huomioi aktiviteetin toteutuksessa turvallisuusasiat ja varaa mukaan ensiapuvälineistön. Luotsin tehtävä: Luotsi osallistuu tarvittaessa aktiviteetin toteutukseen. Retkeiltäessä luotsin tehtävänä on varmistaa, että vartionjohtajalla on riittävät tiedot ja taidot retkeilystä.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Terveys ja turvallisuus,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Metsässä, Ulkona, Kaupunki, Metsä,

Kesto

muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite