Ylös!

Tavoitteena on ryhmässä toimimisen opettelu.

Tarvitaan yksi tuoli jokaista leikkijää kohti.1. Pyydä leikkijöitä istumaan rinkiin.2. Selitä, että leikin sääntö on, että neljän ihmisen on aina oltava seisaallaan. Yksi ihminen saa kuitenkin seistä korkeintaan 10 sekuntia, mutta saa halutessaan seisoa vähemmänkin aikaa.3. Leikkijät eivät saa jutella keskenään, vaan jokaisen tulee tarkkailla, mitä tapahtuu ja jakaa yhteinen vastuu siitä, että 4 ihmistä kerrallaan (ei enempää eikä vähempää) on seisaallaan.Kestää yleensä vähän aikaa, ennen kuin osallistujat saavat leikin juonesta kiinni. Mutta kun leikki pääsee vauhtiin, se saavuttaa pian hyvän rytmin, jossa ihmisiä nousee seisomaan ja käy uudelleen istumaan niin, että kaikki pelaavat yhteen. Tämä on hyvin jännittävää ja luo yhteishenkeä.Leikin lopuksi voit kysyä, mistä osallistujat tiesivät, milloin pitää nousta seisomaan.lähde http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite