Päihteet ja pelit

Samoaja saa tukea pohdinnoilleen päihteistä ja pelaamisesta. Samoaja muodostaa omat mielipiteensä ja ymmärtää olevansa oikeutettu niihin. Samoaja tunnistaa ongelmakäyttäytymisen merkkejä ja osaa tukea läheisiään hakemaan apua.

Samoaja miettii päihteisiin ja pelaamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä turvallisen aikuisen kanssa ja luottamuksella vartion jäsenten kesken. Samoaja oppii arvostamaan päihteetöntä elämää ja tunnistamaan liikakäytön ja riippuvuuskäyttäytymisen.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävä: Vartionjohtaja valitsee toteutustavan aktiviteetille yhdessä luotsin kanssa. Hän etsii tarvittaessa ennakkoon aiheeseen liittyvää materiaalia esimerkiksi nettikeskusteluista. Vartionjohtaja johtaa puhetta ja kannustaa kaikkia kertomaan ajatuksiaan. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävä on tarjota turvallinen ja luotettava ilmapiiri keskustelulle. Luotsin tulee osata kertoa tietoa päihteistä ja pelaamisesta. Luotsin tulee tarvittaessa kutsua asiantuntijoita, esimerkiksi terveydenhuollon työntekijöitä partioverkostoistaan, keskustelemaan samoajien kanssa päihteistä ja pelaamisesta.

Kasvatustavoitteet

Elämänhallinta, Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Muu,

Kesto

1 – 2 tuntia,

Aktiviteetin yläkäsite

suoritus