P3: Partion perusteet 2

P3: Partion perusteet 2

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa analysoida ja soveltaa käytäntöön partioliikkeen päämäärää, arvopohjaa, kasvatustavoitteita, partiomenetelmää ja partio-ohjelmaa. Analysoi perinteiden merkitystä partiossa. Ymmärtää partion organisaation kokonaisuutena.

Sisältö

  • Partioliikkeen päämäärä ja arvopohja peruskirjan mukaan
  • Partion kasvatustavoitteet ja partiomenetelmä pääpiirteissään
  • Partioperinteiden ja symboliikan merkitys partiossa yleisesti
  • Partioliikkeen historia pääpiirteittäin
  • Partioliikkeen organisoituminen paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
  • Partioliikkeen kansainvälisyys

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite