Osaaminen haltuun

Samoaja tietää, mitä osaa ja osaa sanoittaa taitojaan. Samoaja hyödyntää partiossa opittuja taitoja työelämässä. Hän osaa käyttäytyä tilanteessa kuin tilanteessa asiallisena ja esimerkillisenä.

Samoajat harjoittelevat työhakemuksen kirjoittamista ja töiden hakemista. Samoaja harjoittelee erilaisten tilanteiden vaatimia käyttäytymissääntöjä. 

Taitoalueet

Arjen taidot, Itsensä johtamisen taidot,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot,

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävä on suunnitella aktiviteetin toteutus. Aktiviteettia vetämään kannattaa kutsua asiaa tunteva henkilö. Vartionjohtajana tehtävänä on myös kannustaa muuta vartiota ottamaan homma tosissaan ja hyödyntämään partiossa tehtyä muussa elämässä. Luotsin tehtävä: Luotsi auttaa samoajia aktiviteetin toteutuksessa. 

Kasvatustavoitteet

Elämänhallinta, Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen, Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Kotona, Metsässä,

Kesto

1 – 2 tuntia,

Aktiviteetin yläkäsite