OR2: Yhdistyksen johtaminen

OR2: Yhdistyksen johtaminen

Osaamisalue: Organisaatio-osaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Lippukunnanjohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää, miten rekisteröity yhdistys toimii ja osaa johtaa lippukuntaa yhdistyksenä.

Sisältö

 • Lippukunnan toimintaa ohjaavat lait, sopimukset, säännöt ja toiminnantarkastus
 • Kokouskäytännöt ja kokouksiin liittyvät asiakirjat sekä päätöksentekotavat
 • Toimintatapojen ja sääntöjen vaikutus lippukunnan toimintaan ja niiden soveltaminen siten, että ne tukevat lippukunnan partiotoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla
 • Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimukset rekisteröidylle yhdistykselle
 • Lippukunnan toimintasuunnitelman tekeminen ja toiminnan suunnittelun työkalujen soveltaminen lippukunnan toiminnan kehittämisessä
 • Lippukunnan talous johtamisen välineenä ja yhdistyksen rahan käytön periaatteet ja seuranta
 • Lippukunnan talousarvion tekeminen ja tilinpäätöksen tulkitseminen
 • Viestinnän merkitys johtamisen tukena erilaisissa tilanteissa esim. jäsenhankinnassa ja kriisiviestinnässä
 • Lippukunnan sisäisen ja ulkoisen markkinoinnin merkitys ja keinot
 • Piirin päätöksentekoprosessit sekä lippukunnan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet

Koulutusmenetelmät

 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Ohjaava keskustelu
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite