OR2 Yhdistyksen johtaminen

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Säädökset Yhdistyslaki, nuorisolaki, taustayhteisösopimus, lippukunnan säännöt, toiminnantarkastuksen sisältö Sääntömuutokset, sääntöjen vastainen päätös  
Kokouskäytännöt Lippukunnan eri kokousten (vuosikokous, hallitus, johtajaneuvosto) kutsuminen ja sisältö, esityslistat ja kokouspöytäkirjat.

 

Mistä asioista päätetään missäkin kokouksessa.

   
Toimitapojen vaikutus Lippukunnan päätöksenteon avoimuus.

 

Osallistumis-, puhe- ja äänioikeus eri kokouksissa.

 

Lpk:n toimihenkilöt ja missä kokouksissa valitaan.

Yksi vai kaksi vuosikokousta; edut ja haitat  
Patentti- ja rekisterihallitus Lpk:n tietojen päivittäminen PRH:n yhdistysrekisteriin

(Ks. PRH:n sivuilta).

Rekisteröidyn yhdistyksen ero ei-rekisteröityyn  
Toimintasuunnitelma Lpk:n toimintasuunnitelman yhteys alueen, piirin, SP:n ja muiden yhteistyötahojen toimintaan.

 

Toimintasuunnitelma-

malli.

 

Tavoitteiden määrittely

 

Tapahtumakalenteri vs. toimintasuunnitelma

 

SWOT analyysi toiminnan kehittämiseksi

 

Mittareiden asettaminen tavoitteille

 
Talous Tapahtumien hinnoittelu, kalustohankinnat.

 

Tilien käyttöoikeudet ja tilityskäytännöt.

Pitkäntähtäimen taloussuunnittelu  
Talousarvio Lippukunnan tulot ja menot.

 

Talousarviomalli.

 

Tilinpäätöksen sisältö, tuloslaskelma ja tase.

 

Talouden seuranta

   
Viestintä Lpk:n käytössä olevat viestintäkanavat ja sisäiset ja ulkoiset kohderyhmät.

 

Oikean kanavan valinta erilaisissa viestintätilanteissa.

 

Viestinnän työnjako ja organisointi lpk:ssa.  
Markkinointi Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin (esim. vanhemmat, taustayhteisö, tukijat, nuorisovaltuusto).

 

Miten lisätään kiinnostusta partiotoimintaan lpk:n toiminta-alueella?

 

Jäsenhankinta

Markkinointi-

esimerkkejä

 
Piirin päätöksenteko Piirin kokoukset ja luottamustehtävät.

 

 

LPK:n

vaikutusmahdollisuudet piirissä

 

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite