OR1: Lippukunta

OR1: Lippukunta

Osaamisalue: Organisaatio-osaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Tietää miten rekisteröity yhdistys toimii. Ymmärtää viestinnän tärkeyden osana lippukunnan toimintaa ja tietää alueellisen yhteistyön merkityksen
partiossa.

Sisältö

 • Oma lippukunta organisaationa, partion toimintaympäristöt
  partion ulkopuolella ja rekisteröityneen yhdistyksen oikeudet ja
  velvollisuudet
 • Oman lippukunnan säännöt ja päätöksentekoprosessit (viralliset
  kokoukset) ja lippukuntien eroavaisuudet ja yhtäläisyydet
 • Toiminnan- ja talouden suunnittelun perusteet ja yhtymäkohdat
 • Partion ja lippukunnan viestintävälineet ja niiden käyttö eri
  tilanteissa ja eri kohderyhmille
 • Alueellisen yhteistyön organisointi piirissä, mitä apua ja
  mahdollisuuksia alue ja piiri voivat lippukunnalle tarjota

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite