OR1 Lippukunta

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Lippukunta organisaationa ja rekisteröitynä yhdistyksenä Tietää onko oma lippukunta rekisteröity yhdistys vai ei.

 

Tietää että yhdistyksen toimintaa säätelee yhdistyslaki.

 

Oman lippukunnan organisaatio ja keskeisimmät pestit.

 

 

 

 

Tietää, mitä yhdistyslaki edellyttää lippukunnan säännöiltä ja toiminnalta?

 

 

 

 

Lippukunnan rekisteröiminen, PRH:n vaatimukset
Oman lippukunnan säännöt ja päätöksentekoprosessit (viralliset kokoukset) Oman lippukunnan säännöt, toimihenkilöt, viralliset kokoukset ja niiden sisältö.

 

Päätöksentekoprosessit sääntömääräisten kokousten ulkopuolella (esim. hallitus)

 

Lippukuntien eroavaisuudet ja yhtäläisyydet  
Toiminnan- ja talouden suunnittelun perusteet ja yhtymäkohdat Oman lippukunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion sisältö.

 

 

Nähdään yhteys toimintasuunnitelman ja talousarvion välillä.

 

Lippukunnan toiminnan tavoitteet

 

Lippukunnan toimintaympäristön arviointi ja merkitys toiminnalle

 

Partion ja lippukunnan viestintä Oikean viestintävälineen valinta kohderyhmän mukaan (lpk:n jäsenet ja vanhemmat)

 

Viestintä lippukunnan yhteistyökumppaneille ja paikallisille tiedotusvälineille.  
Alueellisen yhteistyön organisointi piirissä Piirin tarjoama lippukuntatuki

 

Oma alue ja alueen valmentajat

 

 

Lippukuntien välinen yhteistyö, alueen ja piirin tarjoama koulutus ja tapahtumat  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite