O6: Lippukunnan valmentaminen

O6: Lippukunnan valmentaminen

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa valmentaa lippukunnan johtajistoa partio-kasvatuksen  toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ymmärtää henkilöstöresurssien merkityksen lippukunnan jatkuvuuden turvaamisessa ja osaa valmentaa asian lippukunnille. Ymmärtää piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien merkityksen lippukunnan kasvatustoiminnan tukemisessa.

Sisältö

  • Partiokasvatuksen toteuttamisen tukeminen lippukunnissa
  • Partio-ohjelman vuosittaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen (ohjelma- ja koulutustoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja arviointi) valmentaminen  lippukunnassa
  •  Piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien hyödyntäminen lippukunnan toiminnassa
  • Henkilöstöresurssien merkitys toiminnan jatkuvuuden turvaajana ja henkilöstön kehittäminen koulutuksen avulla
  • Partion pestijärjestelmän sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) valmentaminen

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento
  • Pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia
Päiväys:  1.11.2017

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite