O5: Ko-Gi -ohjaaminen

O5: Ko-Gi -ohjaaminen

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ko-Gi -ohjaaminen -koulutus, Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.

Sisältö

  • Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet
  • Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta
  • Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana
  • Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys
  • Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite